El principal catàleg de productes: descargador de sobrecàrregues d’òxid de zinc de 220kV i baixa tensió, interruptor d’aïllament, fusible d’abandonament, tub de barra de bus de la subestació elèctrica, reforç de coberta, limitadors de tensió de la capa de cable (caixa), casquet de paret, prefabricació de 110kV i baixa tensió, totalment retractable en fred o accessoris de cable encongibles, 500kV i aïllant compost compost de baixa tensió, etc. diversos tipus de productes elèctrics.

Aïllant de tensió

  • High Quality Tension Polymer Suspension Insulator

    Aïllant de suspensió de polímers de tensió d'alta qualitat

    Els aïllants de suspensió generalment estan formats per peces aïllants (com ara peces de porcellana, peces de vidre) i accessoris metàl·lics (com ara peus d’acer, taps de ferro, brides, etc.) enganxats o tancats mecànicament. Els aïllants s’utilitzen àmpliament en sistemes de potència. Generalment pertanyen a aïllaments externs i funcionen en condicions atmosfèriques. Els conductors actius externs de línies aèries de transmissió, centrals elèctriques i subestacions i diversos equips elèctrics han d’estar recolzats per aïllants i aïllats de la terra (o objectes terrestres) o d’altres conductors amb potencial diferències.